Telefon  +48 608 051 842

Mail  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kto odpowiada za projektowanie tymczasowej organizacji ruchu – inwestor czy wykonawca?

Realizacja inwestycji budowlanej może wymagać zajęcia pasa drogowego, co prowadzi do ograniczeń w ruchu. W takim przypadku trzeba otrzymać od zarządcy drogi stosowne zezwolenie. Kwestią sporną pozostaje odpowiedzialność za zapewnienie tymczasowej organizacji ruchu.

 

Kto zajmuje się organizacją ruchu?

Projekt tymczasowej organizacji ruchu jest związany z wprowadzeniem krótkoterminowych rozwiązań na danym odcinku, które wiążą się z robotami drogowymi, miejscowymi wydarzeniami kulturalnymi itp. Każdy projekt musi spełniać ściśle określone wymogi. W planie uwzględnia się lokalizację projektowanych lub usuwanych znaków drogowych, sygnalizacji świetlnej czy urządzeń bezpieczeństwa ruchu. Projekt organizacji ruchu wykonuje się na podstawie uprzednio przeprowadzonych badań dotyczących intensywności, ruchu pojazdów oraz analizy potencjalnych zagrożeń danego miejsca. Organizacją ruchu zajmuje się organ zarządzający danym odcinkiem drogi, czyli prezydent miasta, wojewoda, Zarząd Dróg Wojewódzkich lub Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

ograniczenia ruchu na drodze

 

Uzyskanie zezwolenia na zajęcie pasa

Zajęcie pasa drogowego przy okazji realizacji inwestycji wymaga zezwolenia zarządcy drogi wydanego w drodze decyzji administracyjnej. Musi w nim znajdować się określenie podmiotu występującego o zajęcie, cel, planowany okres zajęcia, lokalizacja i zajmowana powierzchnia. W przypadku, gdy zajęcie pasa wpływa na ruch drogowy, wprowadzone zmiany w ruchu lub ograniczą widoczność na drodze, trzeba również załączyć zatwierdzony projekt organizacji ruchu. Zarządca, który wydaje zezwolenie, określa cel i okres zajęcia pasa, powierzchnię oraz wysokość opłaty naliczonej z tego tytułu. Zezwolenie powinno określać sposób zabezpieczenia zajmowanego pasa drogowego wraz z warunkami do przywrócenia danego odcinka do stanu użyteczności. W projekcie muszą znaleźć się dane i podpis projektanta.

 

Warunki określone w umowie

Co do zasady, to wykonawca zajmuje się projektowaniem tymczasowej organizacji ruchu. Jest to jednak zależne od warunków podpisanej umowy. Umowa o generalne wykonawstwo zleca wszystkie prace budowlane jednemu wykonawcy lub grupie wykonawców. Choć generalny wykonawca jest odpowiedzialny za całość inwestycji, poszczególne prace może powierzyć podwykonawcom, np. biurze projektów inżynierii ruchu drogowego projekt tymczasowej organizacji ruchu. Natomiast umowa o wykonawstwo częściowe przewiduje zrealizowanie przez danego wykonawcę tylko części prac. W takim przypadku inwestor szuka projektanta na własną rękę. Szczegóły dotyczące zakresu obowiązków będą zawarte w umowie. Przeważnie nie da się przewidzieć wszystkich sytuacji, które wynikną w trakcie trwania prac, co prowadzi do sporów między inwestorem a wykonawcą. Co więcej, często dochodzi do różnej interpretacji zapisów zawartych w umowie. Należyte wykonanie warunków umowy nadzoruje kierownik budowy. Odpowiedzialność związana z wykonywaniem robót powinna być jasno ustalona, podobnie jak teren budowy. Może to być obszar przekazany wykonawcy lub wygrodzony przez kierownika plac, co nie zawsze oznacza jedno i to samo.

Kompleksowe projektowanie organizacji ruchu