Telefon  +48 608 051 842

Mail  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Co powinien zawierać projekt organizacji ruchu drogowego?

Budowa drogi lub obiektów znajdujących się przy istniejących drogach wymaga przeprowadzenia reorganizacji ruchu, a to z kolei wymaga sporządzenia projektu organizacji ruchu drogowego. Dokument ten może wejść w życie, jeśli spełni restrykcyjne przepisy zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem. Elementy projektu znajdują się w paragrafie nr 5.

 

Plan orientacyjny i plan sytuacyjny

Projekt organizacji ruchu wykonują wyspecjalizowane firmy zatrudniające pracowników zaznajomionych z obowiązującymi przepisami. Pierwszym elementem, który musi się w nim znaleźć, jest plan orientacyjny zawierający wybrane drogi lub drogę. Wykonuje się go w skali od 1:10 000 do 1:25 000. Druga część to plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1 000. W niektórych przypadkach dopuszczalna jest skala 1: 2 000, lub szkic bez skali. Plan sytuacyjny zawiera położenie istniejących, projektowanych oraz usuwanych znaków drogowych, urządzeń sygnalizacyjnych i bezpieczeństwa ruchu, a także parametry geometrii drogi. W projektach zmian dopuszcza się zaznaczenie lokalizacji tylko znaków i urządzeń dla nowej organizacji ruchu. Jeśli projekt uwzględnia sygnalizację świetlną, trzeba sporządzić także program sygnalizacji i obliczenia przepustowości drogi.

ruch drogowy

 

Opis techniczny, zakres robót i inne elementy

Niezbędnym elementem jest opis techniczny, na który składa się charakterystyka drogi i ruchu na drodze.  W przypadku robót prowadzonych w pasie drogowym musi znaleźć się opis zagrożeń i utrudnień. Prace prowadzone w dwóch lub więcej etapach wymagają opisu uwzględniającego zakres robót dla każdego etapu i stan pasa drogowego po zrealizowaniu prac. Jeśli projekt organizacji ruchu drogowego uwzględnia znaki świetlne, znaki o zmiennej treści, zmienną organizację ruchu lub inne zmienne elementy wpływające na ruch drogowy, powinien zawierać także zasady dokonywania zmian oraz sposób ich rejestracji. W projekcie wymagany jest przewidywany termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu oraz termin stałej organizacji lub przywrócenia poprzedniego stanu. Na końcu umieszcza się nazwisko i podpis projektanta.

Kompleksowe projektowanie organizacji ruchu