Strona Główna

Realizacje w Żorach

1. Projekt organizacji ruchu na czas budowy sieci gazowej wraz z przyłączem gazu dla potrzeb zasilania zakładu produkcyjnego Mokate w ciągu ul. Ogrodniczej, Zamkowej, Kościelnej, Strażackiej, Kawowej.