Strona Główna

Realizacje w Zabrzu

1. Projekt organizacji ruchu na czas modernizacji torowiska w ciągu ul. 3-go Maja.

2. Sposób zabezpieczenia obszaru robót na czas wykonania przewiertu pod autostradą A4, w związku z budową i przebudową sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w dzielnicy Makoszowy.

3. Projekt docelowej organizacji ruchu na czas budowy sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ciągu ul. Bytomskiej.

4. Projekt organizacji ruchu na czas budowy i przebudowy sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ciągu ul. Drzymały.

5. Projekt organizacji ruchu w rejonie ul. Jaskółczej w związku z budową drogi publicznej Drogowej Trasy Średnicowej, od granicy z miastem Gliwice do węzła de Gaulle'a w Zabrzu od km 8+119,85 do km 11+075 (odcinek Z3 i Z4).

6. Projekt organizacji ruchu na czas budowy i przebudowy sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ciągu ul. Gawrona, Jaśminowej, Kwiatowej i Wiśniowej.

7. Projekt organizacji ruchu na czas budowy i przebudowy sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ciągu ul. Gwareckiej.

8. Projekt organizacji ruchu na czas budowy kanalizacji teletechnicznej w ciągu ul. Jagiellońskiej w związku z budową obiektu obsługi ruchu turystycznego przy ul. Miarki (DW-921).

9. Projekt organizacji ruchu na czas budowy kanalizacji teletechnicznej w ciągu ul. Jagiellońskiej w związku z budową obiektu obsługi ruchu turystycznego przy ul. Miarki (DW-921).

10. Projekt organizacji ruchu na czas budowy i przebudowy sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ciągu ul. Sejmowej, Kordeckiego, Mańdy, Niedoby.

11. Projekt organizacji ruchu na czas budowy i przebudowy sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ciągu ul. Kasprowicza, Reja, Brondera, Długosza i Koziołka.

12. Projekt organizacji ruchu na czas budowy i przebudowy sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ciągu ul. Dalekiej i Kruszyny.

13. Projekt organizacji ruchu na czas budowy i przebudowy sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ciągu ul. Legnickiej.

14. Projekt organizacji ruchu na czas przebudowy mostu nad rzeką Kłodnicą w ciągu ul. Legnickiej (DW-921).

15. Projekt organizacji ruchu na czas budowy i przebudowy sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ciągu ul. Lelewela.

16. Projekt organizacji ruchu na czas budowy i przebudowy sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ciągu ul. Oszka i Lubuskiej.

17. Projekt organizacji ruchu na czas budowy i przebudowy sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ciągu ul. Makoszowskiej.

18. Projekt organizacji ruchu na czas renowacji nawierzchni jezdni w ciągu ul. Makoszowskiej.

19. Projekt organizacji ruchu na czas budowy łącznika do istniejącego kanału sztolni pod ul. Miarki (DW-921).

20. Projekt organizacji ruchu na czas budowy i przebudowy sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ciągu ul. Mikosza.

21. Projekt organizacji ruchu na czas budowy i przebudowy sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ciągu ul. Okrężnej.

22. Projekt organizacji ruchu na czas budowy i przebudowy sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ciągu ul. Puszkina.

23. Projekt organizacji ruchu na czas budowy i przebudowy sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ciągu ul. Sejmowej.

24. Projekt organizacji ruchu na czas regulacji studni w ciągu ulic jednokierunkowych i dwukierunkowych w Zabrzu w związku z przebudową sieci kanalizacyjnej.

25. Projekt organizacji ruchu na czas budowy i przebudowy sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ciągu ul. Szybowej i ul. Ziemskiej.

26. Projekt organizacji ruchu na czas budowy i przebudowy sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ciągu ul. Szybowej.

27. Projekt organizacji ruchu na czas budowy i przebudowy sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ciągu ul. Szymały.

28. Projekt organizacji ruchu na czas budowy i przebudowy sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ciągu ul. Weyssenhoffa, Królowej Jadwigi, Filipka, Toruńskiej i Miki.

29. Projekt organizacji ruchu na czas budowy i przebudowy sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ciągu ul. Trębackiej.

30. Projekt organizacji ruchu na czas modernizacji torowiska w ciągu ul. Wolności.

31. Projekt organizacji ruchu na czas budowy i przebudowy sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ciągu ul. Zamkowej.