Strona Główna

Realizacje w Wodzisławiu Śląskim

1. Projekt organizacji ruchu na czas budowy sieci elektrycznej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, renowacji nawierzchni jezdni i chodników w ciągu ul. Józefa Michalskiego.