Strona Główna

Realizacje w Strzyżowicach

1. Projekt organizacji ruchu na czas renowacji nawierzchni jezdni ul. Rogoźnickiej w Strzyżowicach (droga powiatowa S 4768) o długości 1050 mb od skrzyżowania z drogą powiatową ul. 1 Maja do wjazdu na zaplecze Powiatowego Zarządu Dróg w Rogoźniku.

2. Projekt organizacji ruchu na czas przebudowy istniejącego zjazdu na działkę nr 470/2 w ciągu ul. Szosowej (DW-913) w Strzyżowicach.