Strona Główna

Realizacje w Sosnowcu

1. Projekt organizacji ruchu na czas modernizacji torowiska tramwajowego w ciągu ul. 3 Maja na odcinku od skrzyżowania z ul. Parkową do pętli przy ul. Braci Mieroszewskich.

2. Projekt organizacji ruchu na czas budowy sieci kanalizacyjnej w ciągu ul. 11 Listopada-bocznej.

3. Projekt organizacji ruchu na czas remontu schodów w przejściu podziemnym w rejonie przystanków tramwajowych MILOWICE CENTRUM HANDLOWE w ciągu ul. Baczyńskiego.

4. Projekt obejmujący tymczasową organizację ruchu wprowadzoną na czas budowy zjazdu w ciągu ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.

5. Projekt organizacji ruchu na czas przebudowy sieci linii kablowej relacji: "GPZ Marchlewski - Betony II" w ciągu ulicy Baczyńskiego.

6. Projekt organizacji ruchu na czas budowy zjazdu do Miejskiego Klubu im. Jana Kiepury z ul. Będzińskiej.

7. Projekt organizacji ruchu na czas wymiany linii kablowej w ciągu ul. Bohaterów Monte Cassino.

8. Projekt organizacji ruchu na czas remontu elewacji budynku nr 37 przy ul. Bohaterów Getta.

9. Projekt organizacji ruchu na czas remontu przejścia podziemnego w rejonie zjazdu do sklepu PLUS w ciągu ul. Braci Mieroszewskich.

10. Projekt organizacji ruchu na czas budowy linii teletechnicznej w ul. Braci Mieroszewskich.

11. Projekt organizacji ruchu na czas wykonania zjazdu oraz remontu elewacji dla budynku nr 2/I przy ul. Czarnej.

12. Projekt organizacji ruchu na czas wymiany linii kablowej przy ulicy Czeladzkiej.

13. Projekt docelowej organizacji ruchu dla oznakowania wjazdów do pawilonu handlowego Decathlon w rejonie ul. Sokolskiej.

14. Projekt organizacji ruchu na czas budowy zatoki postojowej w ciągu ul. Okrzei wraz z budową odcinka chodnika.

15. Projekt organizacji ruchu w ciągu ulic Kiepury, Ordonówny oraz Alei Mireckiego, w związku z przebudową linii kablowej SN relacji: stacja transformatorowa "Szpital Kolejowy" - stacja transformatorowa "Kilińskiego T-6".

16. Projekt organizacji ruchu w związku z przebudową linii kablowej SN w ciągu ul. Matejki i Wapiennej.

17. Projekt organizacji ruchu w ciągu ulicy Szkolnej, w związku z przebudową linii kablowej SN relacji: stacja nr 784 "Szkolna" - stacja nr 632 "Zamkowa II".

18. Projekt organizacji ruchu w ciągu ulic Grota-Roweckiego, Lotników i Niepodległości, w związku z przebudową linii kablowej SN relacji: stacja transformatorowa "Rudna I" - stacja transformatorowa "Rudna ZOR II".

19. Projekt organizacji ruchu na czas na czas instalacji sieci gazowej w ciągu ul. Staszica.

20. Projekt docelowej organizacji ruchu dla oznakowania dojazdu do stacji obsługi technicznej salonu Forda przy Alei Zagłębia Dąbrowskiego (DK-94).

21. Projekt organizacji ruchu na czas remontu nawierzchni jezdni w ciągu ul. Gałczyńskiego.

22. Projekt organizacji ruchu na czas budowy miejsc postojowych przy budynku Śląskiej Akademii Medycznej w ciągu ul. Jagiellońskiej.

23. Projekt docelowej organizacji w związku z budową miejsc postojowych przy budynku Śląskiej Akademii Medycznej w ciągu ul. Jagiellońskiej.

24. Projekt organizacji ruchu na czas wyburzenia budynków w ciągu ul. Kilińskiego (nowy odcinek) w Sosnowcu (adres budynku: al. Mireckiego 29).

25. Projekt organizacji ruchu na czas budowy kolektora BOBREK w ciągu ul. Kopalnianej.

26. Projekt organizacji ruchu na czas budowy kolektora BOBREK w ciągu ulicy Minerów, Grenadierów, Spadochroniarzy i Czołgistów.

27. Projekt organizacji ruchu na czas budowy kolektora BOBREK w ciągu ulic Sosnowej, Bronowej i Okulickiego.

28. Projekt organizacji ruchu na czas budowy kolektora BOBREK w ciągu ulicy Upadowej.

29. Projekt organizacji ruchu na czas budowy kolektora BOBREK w ciągu ul. Łukasiewicza.

30. Projekt organizacji ruchu na czas budowy kolektora BOBREK w ciągu ul. Juliana Tuwima i Szybowej.

31. Projekt organizacji ruchu na czas budowy kolektora BOBREK w ciągu ulicy Wiejskiej.

32. Projekt organizacji ruchu na czas ułożenia kabla zasilającego w ciągu ul. Kolonia Wągródka w Sosnowcu oraz ul. Groniec w Sławkowie.

33. Projekt organizacji ruchu na czas budowy przyłącza wody do nowobudowanego budynku w ciągu ul. Konstytucji w Sosnowcu (działki nr 3/5 i 3/6 - adres budynku: ul. Stoczniowców 4).

34. Projekt organizacji ruchu na czas wykonania przyłączy sieci wod - kan oraz budowy zjazdu do nowobudowanego budynku przy ul. Krasińskiego.

35. Projekt organizacji ruchu na czas przebudowy budynku nr 1 w ciągu ul. Małachowskiego.

36. Projekt organizacji ruchu na czas budowy tymczasowej linii napowietrznej zasilającej budowę budynku produkcyjno-magazynowego w ciągu ul. Ludmiła i Mikołajczyka.

37. Projekt organizacji ruchu na czas wykonania remontu balkonów i elewacji na budynku mieszkalnym nr 6 przy ul. Mościckiego.

38. Projekt organizacji ruchu na czas przebudowy linii kablowej SN-20kV w ciągu ul. Gabriela Narutowicza.

39. Projekt organizacji ruchu na czas budowy zatoki postojowej w ciągu ul. Okrzei.

40. Projekt organizacji ruchu na czas budowy linii średniego napięcia, wodociągu i kanalizacji do Sosnowieckiego Parku Naukowo-Technologicznego przy ul. Wojska Polskiego i Orląt Lwowskich.

41. Projekt organizacji ruchu na czas budowy sieci kanalizacyjnej w rejonie ul. Ostrogórskiej i oczyszczalni ścieków "Radocha".

42. Projekt organizacji ruchu na czas wycinki drzew w pasie drogowym ulicy 3 Maja oraz placu Tadeusza Kościuszki.

43. Projekt organizacji ruchu na czas ułożenia sieci elektrycznej, teletechnicznej, C.O. i gazowej w ciągu ul. Warszawskiej w związku z budową wielofunkcyjnego kompleksu obiektów rozrywkowo-usługowych "PLAZA" w Sosnowcu.

44. Projekt organizacji ruchu na czas wykonania remontu elewacji na budynku mieszkalnym nr 12 przy ul. Podhalańskiej.

45. Projekt organizacji ruchu na czas przebudowy układu drogowego związanej z włączeniem do układu komunikacyjnego miasta pawilonu handlowego BILLA, obejmujący obszar przy skrzyżowaniu ul. Grota-Roweckiego i Ptasiej.

46. Projekt docelowej organizacji ruchu na terenie oczyszczalni ścieków "Radocha II".

47. Projekt organizacji ruchu na czas przebudowy wjazdów do CH Auchan w ciągu ul. Sokolskiej w Sosnowcu (etap 1).

48. Projekt tymczasowej organizacji ruchu wprowadzonej na czas budowy przyłącza wodociągowego do projektowanego budynku mieszkalnego położonego na dz. nr 72/10 przy ul. Stalowej.

49. Projekt organizacji ruchu na czas wymiany słupów oświetlenia ulicznego w dzielnicy Stary Sosnowiec, obejmujący ulice: Dziewiczą, Smolną, Grabową, Jesionową, Moniuszki. Królewską, Swobodną, Promyka, Smolną,Władysława, Kotlarską, Odrodzenia i Mireckiego.

50. Projekt tymczasowej organizacji ruchu wprowadzonej na czas budowy zjazdu indywidualnego do budynku mieszkalnego nr 140 położonego na dz. nr 2812/1 przy ul. Szymanowskiego.

51. Projekt organizacji ruchu na czas rozbiórki wiaduktu kolei piaskowej w ciągu ul. Traugutta.

52. Projekt organizacji ruchu na czas budowy stacji transformatorowej 20/0,4 kV wraz z siecią SN i nn. w ciągu ulic: Racławickiej, Rzecznej, Wodnej, Nowopogońskiej i pl. Kościuszki.

53. Projekt organizacji ruchu na czas wymiany stolarki okiennej w budynku nr 3 przy Alei Zwycięstwa.