Strona Główna

Realizacje w Rudzie Śląskiej

1. Projekt organizacji ruchu na czas budowy sieci wodociągowej w ciągu ulic Magazynowej i Norwida.

2. Projekt organizacji ruchu na czas budowy sieci kanalizacyjnej w ciągach ulic 1 Maja, Bielszowickiej, Magdziorza i Wiejskiej w Rudzie Śląskiej (zlewnia oczyszczalni Barbara).

3. Projekt organizacji ruchu na czas budowy kanalizacji sanitarnej w ciągu ulicy Piłsudskiego.

4. Projekt organizacji ruchu na czas modernizacji torowiska w ciągu ul. Zabrzańskiej.

5. Projekt organizacji ruchu na czas modernizacji przejazdów drogowo-tramwajowych w ciągu ul. Dworcowej i Niedurnego w Rudzie Śląskiej-Chebzie.

6. Projekt organizacji ruchu na czas modernizacji przejazdów drogowo-tramwajowych w ciągu ul. Asfaltowej w Rudzie Śląskiej-Chebzie.

7. Projekt organizacji ruchu na czas modernizacji przejazdu drogowo-tramwajowego w ciągu ul. Katowickiej.