Strona Główna

Realizacje w Psarach

1. Projekt docelowej organizacji ruchu w ciągu ul. Kamiennej.

2. Projekt organizacji ruchu na czas wykonania przyłącza wodociągowego oraz budowy zjazdu na działkę nr 376 położoną przy ul. Pokoju.

3. Projekt organizacji ruchu na czas remontu napowietrznej sieci rozdzielczej nN, w ciągu ul. Zwycięstwa (DW 913).

4. Projekt docelowej organizacji ruchu w ciągu ul. Kolejowej w związku z montażem progów zwalniających.

5. Projekt organizacji ruchu na czas budowy przyłącza kablowego nN do budynku mieszkalnego położonego przy ul. Szkolnej dz. nr 832/4, 832/5.