Strona Główna

Realizacje w Pilicy

1. Projekt organizacji ruchu na czas przebudowy skrzyżowania w ciągu drogi wojewódzkiej nr 790 z drogą wojewódzką nr 794 w miejscowości Pilica.

2. Projekt organizacji ruchu na czas rozbudowy gazociągu wraz z przyłączami i punktami redukcyjno-pomiarowymi dla potrzeb zasilania budynków mieszkalnych przy ul. Kościuszki i Zarzecze.

3. Projekt organizacji ruchu na czas remontu elewacji budynku nr 4 w ciągu ulicy Żarnowieckiej (DW 794).