Strona Główna

Realizacje w Piekarach Śląskich

1. Projekt organizacji ruchu na czas budowy kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompownią ścieków oraz zasilaniem energetycznym z wylotem do rzeki Szarlejki w ciągach ulic Bytomska, Graniczna i Parkowa.