Strona Główna

Realizacje w Olkuszu

1. Projekt docelowej organizacji ruchu dla oznakowania dojazdu do punktu informacji turystycznej w Olkuszu obejmujący swym zakresem ulice: DK-94, Kościuszki i Górniczą.

2. Projekt organizacji ruchu na czas budowy sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ciągu ul. Leśnej w Bukownie.

3. Projekt organizacji ruchu na czas budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w ciągu ul. 29 Listopada, Kamyk i Mazaniec w Olkuszu.

4. Projekt organizacji ruchu na czas budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w ciągu ul. Sławkowskiej, Wodącej, Granicznej i E. Puza w Bukownie.

5. Projekt organizacji ruchu na czas budowy kanalizacji sanitarnej w ciągu ul. Parcze, Cegielnianej, Podgrabie i Wiśniowej w Olkuszu.

6. Projekt organizacji ruchu na czas budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w dzielnicy Glinianki.

7. Projekt organizacji ruchu na czas budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w ciągu ul. Podgrabie.

8. Projekt organizacji ruchu na czas budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w ciągu ul. Sikorka.

9. Projekt organizacji ruchu na czas budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w ciągu ul. Miłej, Witosa i Nowowiejskiej.

10. Projekt docelowej organizacji ruchu w ciągu ul. Leśnej w Gorenicach w związku z oznakowaniem miejsc przystankowych oraz wprowadzeniem ograniczenia prędkości ruchu.

11. Projekt docelowej organizacji ruchu w ciągu ul. Parcze w Olkuszu w związku z montażem progów zwalniających.

12. Projekt docelowej organizacji ruchu w ciągu ul. Krasińskiego w związku z oznakowaniem postoju TAXI.

13. Projekt organizacji ruchu na czas budowy kanalizacji, przebudowy jezdni i chodników w ciągu ul. Szpitalnej i Żuradzkiej.

14. Projekt organizacji ruchu w ciągu ul. Zagaje w związku z budową wschodniej obwodnicy Olkusza.

15. Projekt organizacji ruchu w ciągu drogi krajowej nr 94 w związku z budową wschodniej obwodnicy Olkusza.

16. Projekt docelowej organizacji ruchu w ciągu ul. Cegielnianej w związku z oznakowaniem miejsc przystankowych przy Szkole Podstawowej nr 5.

17. Projekt docelowej organizacji ruchu w ciągu ul. Kamyk w związku z montażem progów zwalniających.

18. Projekt docelowej organizacji ruchu w ciągu ul. Łukasińskiego w związku z wprowadzeniem ruchu jednokierunkowego na całym odcinku drogi.

19. Projekt organizacji ruchu na czas budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w ciągu ul. Górniczej.

20. Projekt organizacji ruchu na czas budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w ciągu ul. Czarnogórskiej i Mazaniec.

21. Projekt organizacji ruchu na czas budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w ciągu ul. Parkowej.

22. Projekt organizacji ruchu na czas budowy sieci kanalizacyjnej na Podlipiu.

23. Projekt organizacji ruchu na czas budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w ciągu ul. Jasnej.

24. Projekt organizacji ruchu na czas budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w ciągu ul. Pakuskiej i ul. Gen. S. Buchowieckiego.

25. Projekt organizacji ruchu na czas budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w dzielnicy Piaski.

26. Projekt organizacji ruchu na czas budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w ciągu ul. Wapiennej.

27. Projekt organizacji ruchu na czas budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w ciągu ul. Żuradzkiej.