Strona Główna

Realizacje w Mysłowicach

1. Projekt organizacji ruchu na czas budowy kanalizacji w rejonie ulic: Katowickiej, Świerczyny, Stawowej i Gwarków.

2. Projekt organizacji ruchu na czas budowy kanalizacji w ciągu ulicy Obrzeżna Północna.

3. Projekt organizacji ruchu na czas budowy kanalizacji w rejonie ulic: Boliny, Sosnowieckiej i Jabłoniowej.

4. Projekt organizacji ruchu na czas budowy kanalizacji w rejonie ul. Kaczej.

5. Projekt organizacji ruchu na czas budowy kanalizacji w ciągu ul. Wielka Skotnica, Sowińskiego i Moniuszki.

6. Projekt organizacji ruchu na czas remontu napowietrznej sieci rozdzielczej nN w ciągu ul. Gen. Jerzego Ziętka (DW 934).

7. Projekt organizacji ruchu na czas remontu nawierzchni jezdni w ciągu ul. Obrzeżnej Zachodniej.

8. Projekt organizacji ruchu na czas budowy linii energetycznej kablowej nN dla zasilania gabinetu odnowy biologicznej przy ul. Gen. J. Ziętka (DW 934).