Strona Główna

Realizacje w Mikołowie

1. Projekt organizacji ruchu na czas budowy sieci kanalizacyjnej w ciągu ul. Zabrskiej w miejscowości Paniówki.

2. Projekt organizacji ruchu na czas budowy sieci kanalizacyjnej w ciągu ul. Zabrskiej w miejscowości Paniówki.

3. Projekt organizacji ruchu na czas przebudowy linii napowietrznej nN w ciągu ul. Skośnej w Mikołowie.

4. Projekt organizacji ruchu na czas przebudowy linii napowietrznej nN w ciągu ul. Podleskiej w Mikołowie.

5. Projekt stałej oraz czasowej organizacji ruchu w związku z budową włączenia do układu dróg publicznych pawilonu Decathlon w Mikołowie przy ul. Gliwickiej (DK-44).