Strona Główna

Realizacje w Katowicach

1. Projekt organizacji ruchu na czas na czas ułożenia kabli zasilających plac budowy w związku z przebudową dworca kolejowego w Katowicach w ciągu ulicy 3 Maja.

2. Projekt docelowej organizacji ruchu dla oznakowania wyjazdu z parkingu nowobudowanego budynku biurowego w ciągu ul. Rodańskiej.

3. Projekt docelowej organizacji ruchu dla oznakowania przejścia dla pieszych w ciągu ul. Alpejskiej.

4. Projekt organizacji ruchu na czas budowy oświetlenia ulicy Bielskiej (starej) w Katowicach na odcinku od ulicy Pszczyńskiej do ulicy Solskiego.

5. Projekt organizacji ruchu na czas montażu i demontażu rusztowań w związku z remontem elewacji budynku nr 2 w ciągu ul. Bogucickiej na skrzyżowaniu z ul. 1 Maja.

6. Projekt organizacji ruchu na czas modernizacji linii tramwajowej nr 6/41 Katowice - Bytom w ciągu ul.Chorzowskiej w Katowicach (demontaż istniejących i montaż nowych słupów trakcyjnych) odcinek od wjazdu na Osiedle Tysiąclecia (ul. Piastów i ul. Tysiąclecia) do skrzyżowania z ul. Bracką i Złotą.

7. Projekt rganizacji ruchu na czas budowy sieci kanalizacyjnej w zlewni oczyszczalni Dąbrówka Mała w ciągu ulic Borki i Korczaka.

8. Projekt organizacji ruchu na czas budowy sieci kanalizacyjnej w zlewni oczyszczalni Dąbrówka Mała w ciągu ul. Morawa, Bednarskiej, Sucharskiego, Kocura i Przelotowej.

9. Projekt organizacji ruchu na czas budowy sieci kanalizacyjnej w zlewni oczyszczalni Dąbrówka Mała w ciągu ulic Strzelców Bytomskich, 9 Maja, Milowickiej, Niepodległości i Grzegorzka.

10. Projekt organizacji ruchu na czas budowy sieci kanalizacyjnej w zlewni oczyszczalni Dąbrówka Mała w ciągu ul. Szabelnianej, Chemicznej i Wiosny Ludów.

11. Projekt organizacji ruchu na czas budowy sieci kanalizacji w zlewni oczyszczalni Dąbrówka Mała w ciągu ul. Milowickiej.

12. Projekt organizacji ruchu na czas budowy sieci kanalizacyjnej w zlewni oczyszczalni Dąbrówka Mała w ciągu ul. Obr. Westerplatte, Hallera, Siewnej, Kuśnierskiej i Deszczowej.

13. Projekt organizacji ruchu na czas budowy sieci kanalizacyjnej w zlewni oczyszczalni Dąbrówka Mała w ciągu ulic Pod Młynem i Dytrycha.

14. Projekt organizacji ruchu na czas budowy sieci kanalizacyjnej w zlewni oczyszczalni Dąbrówka Mała w ciągu ul. Styczniowej, Le Ronda i Siwka.

15. Projekt organizacji ruchu na czas modernizacji sieci nN (wymiana słupów oświetleniowych) w ciągu ul. Gajowej.

16. Projekt organizacji ruchu na czas budowy sieci kanalizacyjnej w ciągu ul. Misjonarzy Oblatów.

17. Projekt organizacji ruchu na czas remontu wiaduktu kolejowego przy ul. Kolońskiej.

18. Projekt organizacji ruchu na czas budowy sieci ciepłowniczej wysokoparametrowej przy ul. Korczaka.

19. Projekt organizacji ruchu na czas przebudowy linii tramwajowej Rondo - Rynek.

20. Projekt docelowej organizacji ruchu w związku z oznakowaniem miejsc postojowych w rejonie ul. Bohaterów Monte Cassino.

21. Projekt docelowej organizacji ruchu w związku z oznakowaniem miejsc postojowych w rejonie ul. 1-go Maja.

22. Projekt organizacji ruchu na czas budowy gazociągu w ciągu ul. Zwoźniakowej, Makuli, Sandacza, Kamieńskiej, Grota Roweckiego, Kopaniny Lewe, Kaskady.

23. Projekt organizacji ruchu na czas budowy przyłącza wod-kan dla zespołu budynków biurowych "Greek Park" w ciągu ul. Murckowskiej (DK-86).

24. Projekt organizacji ruchu na czas budowy przyłącza kanalizacji teletechnicznej kablowej dla zespołu budynków biurowych "Green Park" w ciągu ul. Murckowskiej (DK-86).

25. Projekt organizacji ruchu na czas budowy wjazdów/wyjazdów do nowobudowanego pawilonu handlowego w ciągu ul. Obroki.

26. Projekt docelowej organizacji ruchu w związku z budową wjazdów/wyjazdów do nowobudowanego pawilonu handlowego w ciągu ul. Obroki.

27. Projekt organizacji ruchu na czas demontażu grodzic przy nowobudowanym budynku biurowym w rejonie ul. Ofiar Katynia.

28. Projekt organizacji ruchu na czas budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej, deszczowej, sieci wodociągowej do budynku biurowego "ATRIUM" w rejonie ul. Ofiar Katynia i Granicznej.

29. Projekt organizacji ruchu na czas budowy budynku biurowego w rejonie ul. Ofiar Katynia.

30. Projekt organizacji ruchu na czas budowy sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i ogólnospławnej w zlewni oczyszczalni Panewniki w ciągu ul. Wietnamskiej i Gromadzkiej.

31. Projekt organizacji ruchu na czas budowy sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i ogólnospławnej w zlewni oczyszczalni Panewniki w ciągu ul. Kijowskiej.

32. Projekt organizacji ruchu na czas budowy sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i ogólnospławnej w zlewni oczyszczalni Panewniki w ciągu ul. Kijowskiej i Hadyny.

33. Projekt organizacji ruchu na czas budowy sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i ogólnospławnej w zlewni oczyszczalni Panewniki w ciągu ulic Panewnickiej, Rzecznej, Nad Strumieniem i Ludowej.

34. Projekt organizacji ruchu na czas budowy sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i ogólnospławnej w zlewni oczyszczalni Panewniki w ciągu ul. Chmielnej i Jaworowej.

35. Projekt organizacji ruchu na czas budowy sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i ogólnospławnej w zlewni oczyszczalni Panewniki w ciągu ul. Spółdzielczości.

36. Projekt organizacji ruchu na czas modernizacji gazociągu n/c wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych w ulicach Adamskiego i Raciborskiej.

37. Projekt organizacji ruchu na czas budowy ogrodzenia oraz zjazdu do nowobudowanej Centralnej Izby Przyjęć w ciągu ul. Raciborskiej i Kozielskiej.

38. Projekt organizacji ruchu na czas budowy zjazdu, przekładek sieci telekomunikacyjnych i kanalizacji ogólnospławnej wraz z przebudową chodnika w ciągu ul. Raciborskiej w związku z rozbudową budynku Zakładu Radioterapii Szpitala im. Leszczyńskiego dla potrzeb Pracowni Rezonansu Magnetycznego.

39. Projekt organizacji ruchu na czas budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej do nowobudowanej Centralnej Izby Przyjęć w ciągu ul. Raciborskiej.

40. Projekt organizacji ruchu na czas budowy sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i ogólnospławnej w zlewni oczyszczalni Radocha w ciągu ul. Oswobodzenia, Nad Stawem.

41. Projekt organizacji ruchu w związku z przebudową i modernizacją budynku biurowego przy ul. Młyńskiej 1.

42. Projekt organizacji ruchu na czas przebudowy parkingów w rejonie C.H. Silesia City Center - w zakresie oznakowania dojazdu do terenu utwardzonego w rejonie ul. Węglowej.

43. Projekt objazdu w związku z przebudową parkingów w rejonie C.H Silesia City Center (etapy od 2 do 4).

44. Projekt organizacji ruchu na czas wykonania stałej instalacji drenażu odprowadzenia wód opadowych oraz izolacji pionowej pomieszczeń piwnic budynku mieszkalnego w ciągu ul. Słowackiego nr 22.

45. Projekt organizacji ruchu na czas wykonania badań geologicznych w związku z przebudową centrum Katowic.

46. Projekt organizacji ruchu na czas wykonania badań geologicznych w związku z przebudową centrum Katowic w ciągu ul. Warszawskiej.

47. Projekt organizacji ruchu na czas wykonania naprawy nawierzchni jezdni po szkodach górniczych w ciągu ul. Tartacznej.

48. Projekt organizacji ruchu na czas remontu elewacji budynku mieszkalnego nr 10 przy ul. Tomasza w rejonie skrzyżowania z ul. Rolną.

49. Projekt organizacji ruchu na czas modernizacji torowiska na odcinku Katowice Rynek - Zajezdnia (linia 6/41) w ciągu ul. 1 Maja.

50. Projekt organizacji ruchu na czas przebudowy sieci gazowej średniego ciśnienia na osiedlu Tysiąclecia.

51. Projekt organizacji ruchu na czas budowy kanalizacji w ciągu ul. Warszawskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Bankową do ul. Rynek.

52. Projekt organizacji ruchu na czas budowy sieci kanalizacyjnej w ciągu ul. Pawła.

53. Projekt docelowej organizacji ruchu w związku przebudową sieci kanalizacyjnej w ciągu ul. Warszawskiej na odcinku od ul. Rynek do ul. Mikołaja Reja.

54. Projekt organizacji ruchu na czas budowy sieci kanalizacyjnej w ciągu ul. Warszawskiej i Mielęckiego.

55. Projekt organizacji ruchu na czas budowy sieci kanalizacyjnej w ciągu ul. Warszawskiej i ul. Reja.

56. Projekt organizacji ruchu na czas wykonania budowy sieci kanalizacyjnej w ciągu ul. Warszawskiej - jezdnia północna na odcinku od ul. Górniczej do ul. Pawła.

57. Projekt organizacji ruchu dla oznakowania tymczasowego parkingu dla mieszkańców, w związku z budową kanalizacji w rejonie os. Witosa.

58. Projekt organizacji ruchu na czas ułożenia kabla w ciągu ulic Deszczowej, Szronowej, Śniegowej, Chłodnej i Zimowej.

59. Projekt organizacji ruchu na czas budowy sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i ogólnospławnej w zlewni oczyszczalni Gigablok w ciągu ul. Słonecznej.

60. Projekt organizacji ruchu na czas budowy sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i ogólnospławnej w zlewni oczyszczalni Gigablok w ciągu ulicy Strażackiej

61. Projekt organizacji ruchu na czas budowy sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i ogólnospławnej w zlewni oczyszczalni Gigablok w ciągu ulicy Gnieźnieńskiej.

62. Projekt organizacji ruchu na czas renowacji sieci kanalizacyjnej w ciągu ul. Markiewki.

63. Projekt organizacji ruchu na czas renowacji sieci kanalizacyjnej w ciągu ul. Kopalniana.

64. Projekt organizacji ruchu na czas budowy sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i ogólnospławnej w zlewni oczyszczalni Gigablok w ciągu ul. Katowickiej.

65. Projekt organizacji ruchu na czas budowy sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i ogólnospławnej w zlewni oczyszczalni Gigablok w ciągu ulic Morawskiej, Wrocławskiej i Nowotarskiej.

66. Projekt organizacji ruchu na czas budowy sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i ogólnospławnej w zlewni oczyszczalni Gigablok w ciągu ul. Walentego Roździeńskiego.

67. Projekt organizacji ruchu na czas budowy sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i ogólnospławnej w zlewni oczyszczalni Gigablok w ciągu ul. Hałubki.

68. Projekt organizacji ruchu na czas budowy sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i ogólnospławnej w zlewni oczyszczalni Gigablok w ciągu ul. 1 Maja (część 5, projekt XII).

69. Projekt organizacji ruchu na czas budowy sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i ogólnospławnej w zlewni oczyszczalni Gigablok w ciągu ul. Bogucickiej.

70. Projekt organizacji ruchu na czas budowy sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i ogólnospławnej w zlewni oczyszczalni Gigablok w ciągu ul. 1 Maja.

71. Projekt organizacji ruchu na czas budowy sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i ogólnospławnej w zlewni oczyszczalni Gigablok w ciągu ul. Granicznej.

72. Projekt organizacji ruchu na czas budowy sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i ogólnospławnej w zlewni oczyszczalni Gigablok w ciągu ulic Mikołowskiej, Kozielskiej, Adamskiego i Raciborskiej.

73. Projekt organizacji ruchu na czas budowy sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i ogólnospławnej w zlewni oczyszczalni Gigablok w ciągu ulicy Wincentego Pola.

74. Projekt organizacji ruchu na czas budowy sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i ogólnospławnej w zlewni oczyszczalni Gigablok w ciągu ul. Kossutha.

75. Projekt organizacji ruchu na czas budowy sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i ogólnospławnej w zlewni oczyszczalni Gigablok w ciągu ul. Kolońskiej, Rataja i Ossowskiego.

76. Projekt organizacji ruchu na czas budowy sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i ogólnospławnej w zlewni oczyszczalni Gigablok w ciągu ul. Mościckiego i Ossowskiego (część 8, projekt XXIX) w zakresie dróg osiedlowych.

77. Projekt organizacji ruchu na czas budowy sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i ogólnospławnej w zlewni oczyszczalni Gigablok w rejonie os. Witosa.

78. Projekt organizacji ruchu na czas budowy sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i ogólnospławnej w zlewni oczyszczalni Gigablok w ciągu ul. Pośpiecha.

79. Projekt organizacji ruchu na czas budowy sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i ogólnospławnej w zlewni oczyszczalni Gigablok w ciągu ul. Żeliwnej.

80. Projekt organizacji ruchu na czas budowy sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i ogólnospławnej w zlewni oczyszczalni Gigablok w ciągu ulic Bocheńskiego - boczna, Pukowca i Żeliwnej.

81. Projekt organizacji ruchu na czas budowy sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i ogólnospławnej w zlewni oczyszczalni Gigablok w ciągu ulic Dobrego Urobku, Załęskiej Hałdy i Brygadzistów.

82. Projekt organizacji ruchu na czas budowy sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i ogólnospławnej w zlewni oczyszczalni Gigablok w ciągu ulic Przekopowej i Brygadzistów.

83. Projekt organizacji ruchu na czas budowy sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i ogólnospławnej w zlewni oczyszczalni Gigablok w ciągu ulic Bocheńskiego, Upadowej, Załęska Hałda, Dobrego Urobku, Wyrębowej, Przekopowej, Żeliwnej, Okrężnej oraz Brygadzistów (część 9, projekt XXXII) - przewierty.