Strona Główna

Realizacje w Jaworznie

1. Projekt organizacji ruchu na czas budowy sieci kanalizacyjnej w ciągach ulic Lipinka i Koniówki.

2. Projekt organizacji ruchu na czas budowy magistrali wodociągowej w ciągach ulic Kolejarzy i Bukowskiej.

3. Projekt organizacji ruchu na czas wykonania przyłącza elektroenergetycznego zasilającego budynek Sądu Rejonowego w Jaworznie obejmujący ul. Grunwaldzką oraz ul. Sportową.

4. Sposób zabezpieczenia prac na czas wykonania przewiertu pod ul. Matejki w związku z budową przyłącza do sieci gazowej.