Strona Główna

Realizacje w Gliwicach

1. Projekt organizacji ruchu na czas budowy linii teletechnicznej w ul. Bernardyńskiej.

2. Projekt stałej organizacji ruchu dla oznakowania parkingu NGK CERAMICS Polska Sp. z o.o. przy ul. Jana Gutenberga.

3. Projekt organizacji ruchu na czas ułożenia kabla ŚN w ciągu ul. Granicznej w m. Gierałtowice oraz ul. Rolników w Gliwicach.

4. Projekt organizacji ruchu (docelowej oraz tymczasowej) na czas modernizacji skrzyżowania ulic Rybnickiej (DK-78) z drogą dojazdową do autostrady A-4 oraz drogą serwisową celem skomunikowania działek nr 64 i nr 62 położonych w Gliwicach.

5. Projekt organizacji ruchu na czas lokalizacji sieci gazowej wraz z przyłączami w ciągu ul. Eiffel'a i Klasztornej.