Strona Główna

Realizacje w Czeladzi

1. Projekt organizacji ruchu na czas przebudowy kanalizacji i modernizacji wodociągów w ciągu ulicy Bytomskiej, 1 Maja, Szpitalnej i Podwalnej.

2. Projekt organizacji ruchu na czas wyłączenia z ruchu pojazdów odcinka ul. 1 Maja i ul. Katowickiej w związku z uroczystościami organizowanymi w dniu 1 Maja.

3. Projekt docelowej organizacji ruchu dla wjazdu i wyjazdu z bazy Zakładu Inżynierii Komunalnej w ciągu ul. Będzińskiej (DK-94).

4. Projekt organizacji ruchu na czas budowy wodociągu, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ciągach następujących ulic: Cmentarnej, Górnej, Poprzecznej. Niniejszy projekt obejmuje również organizację ruchu na czas remontu ciągów pieszych w ul. Cmentarnej.

5. Projekt organizacji ruchu na czas poszerzenia zjazdu z ul. Bytomskiej w Czeladzi na posesję nr 106. Prowadzone prace nie spowodują większych utrudnień zarówno w ruchu pojazdów jak i ruchu pieszych.

6. Projekt organizacji ruchu na czas przebudowy kanalizacji i modernizacji wodociągów w ulicach Bytomskiej, Szpitalnej i 1 Maja.

7. Projekt organizacji ruchu na czas budowy wodociągu, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ciągach następujących ulic: Cmentarnej, Górnej, Poprzecznej.

8. Projekt organizacji ruchu na czas budowy zjazdu indywidualnego z ul. Francuskiej do stacji transformatorowej.

9. Projekt docelowej organizacji ruchu w związku z budową dróg (ul. Gdańska, Wschodnia i Północna) i ścieżek rowerowych na terenie wschodniej strefy ekonomicznej.

10. Projekt organizacji ruchu na czas renowacji nawierzchni jezdni ul. Grodzieckiej w Czeladzi od skrzyżowania z ul. Tuwima do przejazdu tramwajowego (droga powiatowa S 4708 od km 7+260 do km 7+538).

11. Projekt organizacji ruchu na czas budowy zjazdu tymczasowego w ciągu ulicy Handlowej w Czeladzi w związku z budową Centrum Logistycznego.

12. Projekt organizacji ruchu na czas remontu elewacji frontowej budynków wytwórni płytek ceramicznych "CERKOLOR" położonej przy ul. Katowickiej nr 157.

13. Projekt organizacji ruchu na czas remontu budynku nr 123a położonego przy skrzyżowaniu ul. Katowickiej z ul. Dehnelów.

14. Projekt organizacji ruchu na czas rozbudowy sieci gazowej w ciągu ul. Łączkowej.

15. Projekt docelowej organizacji ruchu w związku z wprowadzeniem strefy ruchu na terenie Centrum Handlowego Czeladź M1 przy ul. Będzińskiej.

16. Projekt czasowej organizacji ruchu w ciągu ul. Handlowej i ul. 3 Szyb w związku z imprezą plenerową w dniu 6 marca 2011r. w Centrum Handlowym M1.

17. Projekt czasowej organizacji ruchu w ciągu ul. Handlowej i ul. 3 Szyb w związku z imprezą plenerową w dniu 4 marca 2012r. w Centrum Handlowym M1.

18. Projekt docelowej organizacji ruchu dla uporządkowania ruchu pojazdów ciężarowych w rejonie osiedla Dziekana obejmujący obszar ograniczony ulicami Wiosenną, Spacerową, Sienkiewicza, Prusa, Rzemieślniczą, Nowopogońską i Wiejską.

19. Projekt organizacji ruchu na czas budowy sieci elektrycznej w ciągu ulic Rynek, Bytomskiej, Grodzieckiej, 1 Maja i Staszica (DK-94).

20. Projekt organizacji ruchu na czas budowy kanalizacji deszczowej i sanitarnej w ciągu ulicy Szpitalnej.

21. Projekt organizacji ruchu na czas budowy wjazdów i przyłącza wody w ciągu ulic Wiejskiej i Handlowej w związku z budową Centrum Logistycznego w Czeladzi.

22. Projekt organizacji ruchu na czas budowy sieci elektrycznej w ciągu ul. Czeladzkiej i DK-86 w Będzinie w związku z budową Centrum Logistycznego w Czeladzi.

23. Projekt organizacji ruchu na czas budowy kanalizacji rozdzielczej oraz modernizacji dróg w ul. Zamiejskiej, Promyka, Kopernika, Spacerowej i Sienkiewicza.

24. Projekt docelowej organizacji ruchu w związku z odbudową nawierzchni jezdni po robotach kanalizacyjnych i modernizacją ulic Zamiejskiej, Promyka, Kopernika, Spacerowej i Sienkiewicza.