Strona Główna

Realizacje w Chorzowie

1. Projekt organizacji ruchu na czas remontu ciągów pieszych na wiadukcie drogowym nad DTŚ w ciągu alei Bojowników o Wolność i Demokrację

2. Projekt organizacji ruchu na czas remontu ciągów pieszych na wiadukcie drogowym nad DTŚ w ciągu ul. Księdza Jana Gałeczki

3. Projekt organizacji ruchu na czas przebudowy obiektu mostowego w rejonie skrzyżowania ulic Górniczej, Hajduckiej i Racławickiej

4. Projekt organizacji ruchu na czas remontu ciągów pieszych na wiadukcie drogowym nad DTŚ w ciągu ul. Racławickiej

5. Projekt organizacji ruchu na czas modernizacji torowiska w ciągu ul. Armii Krajowej w Chorzowie na odcinku od skrzyżowania z ul. Dąbrowskiego do granic miasta Świętochłowice.