Strona Główna

Realizacje w Chełmie Śląskim

1. Projekt organizacji ruchu na czas budowy linii napowietrznej nN, przyłącza kablowego oraz złącza kablowego dla zasilenia budynku parku przemysłowego EURO-Centrum w ciągu ul. Chełmskiej (DW 934).

2. Projekt organizacji ruchu na czas remontu nawierzchni jezdni w ciągu ul. Chełmskiej (DW 934).