Strona Główna

Realizacje w Bytomiu

1. Projekt organizacji ruchu na czas modernizacji torowiska w ciągu ul. Katowickiej w Bytomiu na odcinku od skrzyżowania z ul. Jagiellońską do skrzyżowania z Placem Kościuszki.

2. Projekt organizacji ruchu na czas modernizacji torowiska w ciągu ul. Stara Cynkownia.